Light Blue Pointer Keseronokan Belajar Matematik: December 2011

Thursday, 1 December 2011

Wang

Topik                              : Wang

Hasil Pembelajaran      : Untuk menambah dua 
                                       atau lebih jumlah wang 
                                       melibatkan kombinasi
                                       wang kertas dan syiling.

Bahan-bahan               : Buku, pensel, pen, 
                                       pemadam, manila kad, 
                                       wang mainan,
                                       kertas.

Teknik                         : Main peranan

Prosedur                      :
 1. Guru mewujudkan satu situasi – koperasi sekolah.
 2. Guru menerangkan situasi, peranan watak dan tempoh lakonan.
 3. Murid menyusun meja dan kerusi mengikut kehendak situasi.
 4. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan watak, iaitu penjual dan pelanggan.   
 5. Murid yang berwatak sebagai penjual meletakkan produk-produk yang ingin diniagakan di atas meja yang telah susun dengan kemas dan mengikut kategori.
 6. Guru mengagihkan wang mainan kepada murid.
 7. Murid-murid yang berwatak pelanggan mula memilih produk yang ingin beli sambil menanya harga barangan.
 8. Mencatatkan harga barangan yang ingin dibeli dan membuat perhitungan sebelum membuat bayaran.
 9. Murid-murid membuat bayaran di kaunter dan menyemak perhitungan yang telah dibuat adakah sama dengan kiraan yang dibuat oleh penjual.
 10. Selepas 15 minit, pertukaran watak di antara penjual dan pelanggan. Ulangi langkah 7 hingga langkah 9.
 11. Guru merumuskan pengajaran mengenai penambahan wang.
 12. Guru meminta murid mengemaskan bahan-bahan serta menyusun balik meja dan kerusi.